Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Δεν πρόκειται να σταματήσουν, αν εμείς δεν τους σταματήσουμε!

Συνάδελφοι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, ο κλάδος μας ήταν από τους πρώτους κλάδους που χτυπήθηκε απ’ την επίθεση της Τρόικας, των καπιταλιστών και της κυβέρνησής τους. Επιτέθηκαν και χτύπησαν το 8ωρο και την Κλαδική Συλλογική σύμβαση, ρίχνοντας τους μισθούς και εφαρμόζοντας το 4ωρο, το ελαστικό ωράριο και τη μερική απασχόληση. Καθιέρωσαν την εκ περιτροπής εργασία.
Η επίθεση στα δικαιώματα και στις καταχτήσεις μας,