Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Θα έρθουν οι κομμουνιστές να… μας πάρουν τα σπίτια!


Παλιότερα, η προπαγάνδα της κυρίαρχης τάξης και των κομμάτων της και κυρίως των πιο συντηρητικών τους κύκλων, ήθελε τους κομμουνιστές να μας παίρνουν τα σπίτια, στην περίπτωση που θα ερχόταν στα πράγματα.

Οι κομμουνιστές δεν ήρθαν στα πράγματα και δεν μας πήραν τα σπίτια. Αλλά ούτε εκεί που ήρθαν στα πράγματα πήραν τα σπίτια από το λαό. Ούτε καν από όλους τους καπιταλιστές.
Αντίθετα, οι κομμουνιστές εκεί που ήρθαν στα πράγματα ικανοποίησαν το αίτημα για κατοικία για όλους και το διασφάλισαν,  μιας και κανένας άστεγος δεν υπήρχε. Όπως δεν υπήρχαν και άνεργοι. Και αυτό μέχρι τη στιγμή

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι μείωση του μισθού!


Η πρόταση του ΔΝΤ για την μείωση των Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπει για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ ότι αυτοί θα απαλλάσσονται από την καταβολή του δικού τους ποσοστού για κάθε εργαζόμενο μέχρι ενός καθορισμένου ύψους μισθού, που θα μπορούσε να είναι 100, 200, 300 ή 400 ευρώ.
Σύμφωνα με την ίδια πρόταση, η βάση για τις εργοδοτικές εισφορές θα μπορούσε να περιοριστεί στους μισθούς που υπερβαίνουν αυτό το όριο. Δηλαδή, σε έναν μισθωτό των 1.200 ευρώ ο εργοδότης να έχει απαλλαγή εισφορών μέχρι τα 300 ή τα 400 ευρώ και να πληρώνει εισφορές μόνο για τα υπόλοιπα 900 ή τα 800 ευρώ. Αντίστοιχα, εργαζόμενος των 800 ευρώ θα ασφαλίζεται μόνο για τα 500 ή τα 400 ευρώ.
Η απαλλαγή αυτή,

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΤΙΚΑΣ